Bestuur/ contact


Het bestuur van de Lenderink-Maters Stichting is als volgt samengesteld:

Voorzitter/Penningmeester:
M.H.T. Jacobs

Secretaris:
Mevr. J. van den Woldenberg
Email: lmsstichting@hotmail.nl
Website: www.lenderinkmatersstichting.nl

Secretariaat:
Lenderink-Maters Stichting
In 't Hoefijzer 42
5431 XG CUIJK
Tel: 0485-318021

Kamer van Koophandel : 41058091

Bankrelatie:
Rabobank NL 83 RABO 0157247880
t.n.v. Lenderink-Maters Stichting

Het bestuur en de medewerkers zetten zich allemaal vrijwillig in om het doel te steunen.

Alle giften komen derhalve volledig ten goede aan de kinderen.