Fondsenwerving


De Lenderink-Maters Stichting verwerft haar inkomsten via donateurs en giften van particulieren en bedrijfsleven.
De stichting heeft een sterke club van donateurs om zich heen verzameld en wij mogen spreken van een nog steeds groeiend aantal.

Men kan al donateur worden vanaf € 6,00 per jaar.
Aanmelding als donateur kan als volgt.
Stuur een briefkaart met daarop vermeld:
Naam: .................................
Adres: .................................
Postcode: ...... Woonplaats: ........................

naar:

Lenderink-Maters Stichting
In ít Hoefijzer 42
5431 XG CUIJK

Of mail bovenstaande gegevens naar:
lmsstichting@hotmail.nl